Het water komt

‘Here Comes The Ocean’ - the slogan from our recent collaboration with Experimental Jetset but also roughly the title of a four-part documentary series that can now be seen on Dutch television. It covers the history of a terrible flood of unprecedented magnitude which unfolded in the Netherlands, exactly 70 years ago. The docu series is sadly not subtitled in English, we therefore continue in Dutch below. 

Bron: Rijkswaterstaat.nl

Here Comes The Ocean

‘Het water komt’, een treffende vertaling van onze recente samenwerking met Experimental Jetset: ‘Here Comes The Ocean’, een slogan zonder gemakkelijke boodschap, die de dreiging van de klimaatcrisis uitdrukt. Het is ook de titel van een vierdelige documentaireserie die nu te zien is bij de NPO. 

31 januari 1953

Het is deze week 70 jaar geleden; in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrekt zich een verschrikkelijke ramp van ongekende omvang in Nederland. Door een zware storm in combinatie met springtij breken de dijken in grote delen van Zeeland, Zuid-Holland, West Brabant en op Texel. Hele eilanden en landstreken inclusief steden en dorpen komen onder water te staan. Huizen spoelen weg, dieren en mensen verdrinken. Uiteindelijk komen er in Nederland 1836 mensen om en verliezen zo’n 100.000 (!) mensen hun huis en bezittingen. Ook in het Verenigd Koninkrijk en in België vallen er veel slachtoffers.

Bron: Geheugenvannederland

Het water komt 

De docuserie Het water komt’ van de NTR valt op door de persoonlijke aanpak van presentator Winfried Baijens. Winfried, zelf opgegroeid in Zeeland, schetst aan de hand van interviews met overlevenden van de ramp en archiefbeelden een indrukwekkend beeld van wat er zich heeft voltrokken tijdens die koude nacht. Vanwege het strenge geloof in het gebied werd de ramp gezien als een handelen van god waar men zich bij neer moest leggen. De overlevenden spraken nauwelijks over het trauma dat zich had voltrokken, en het werd weggestopt in de heropbouwing van land en stad. Winfried spreekt met mensen die als kind met hun familie 's nachts op het dak moesten klimmen om de golven te overleven en hun buren of andere familie zagen verdrinken. De eerste landelijke herdenking vond pas 40 jaar later plaats, in 1994.

Bron: Johan van Veen tekent het Deltaplan. © Boom Uitgevers

Wat ons trof, maar wat ook onze zorgen wekte bij het kijken van de serie, is het verhaal van Johan van Veen, bedenker van de Deltawerken. Van Veen trad in 1929 in dienst van Rijkswaterstaat en bestudeerde de zeearmen, kusten en rivieren. Met zijn getijden berekeningen en studies naar de hoogte van de dijken waarschuwde hij al vóór de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse overheid voor grote overstromingen. Hij werd niet serieus genomen en gezien als drammer. Zijn adviezen werden in de wind geslagen. 

We zien hier een behoorlijk zorgwekkende link met het heden, waarin zorgen over de stijgende zeespiegel en klimaatverandering niet serieus (genoeg) worden genomen, en worden overschaduwd door andere wereldproblematiek. De plannen van Johan van Veen kregen door het aanbreken van WO2 nog minder aandacht.

Hoe noodlottig is het dat Johan van Veen in de week vóór de ramp van 1953 zijn rapport De afsluitingsplannen der Tussenwateren indiende. Drie dagen later, op 1 februari 1953, kwam de watersnood.

Kijk de serie Het water komt op NPO, of wandel langs steden en dorpen waar de Watersnoodrampen hebben plaatsgevonden met de postcastwalk

Terug naar blog