Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle domeinen: susanbijl.com en diens subdomeinen (hierna: de site). De Algemene voorwaarden zijn geldig voor al uw toekomstige transacties met SUSAN BIJL (hierna: SB; kan worden aageduid als 'ons') en bezoeken aan de site.

 

SB behoudt zich het recht om deze voorwaarden te herzien. De datum van de laatste update vindt u in het laatste deel van de algemene voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om zichzelf op de hoogte te houden van dergelijke wijzigingen. 

 

Vrijwaring / Disclaimer 

SB garandeert niet dat alle artikelen op de SB webshop op het moment van uw bestelling op voorraad zijn. Mocht een artikel onverhoopt niet leverbaar zijn, dan neemt SB spoedig telefonisch of per email contact met u op.

 

SB kan niet beloven dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van kleine of typografische fouten. Ook kunnen we niet garanderen dat alle informatie up-to-date is. SB kan te allen tijde de inhoud van de site wijzigen. 

Hoewel SB ernaar streeft de juiste teksten, afbeeldingen en prijzen op de site en webshop weer te geven, kunnen fouten voorkomen. Indien in de webshop het verkeerde bedrag in rekening is gebracht, geeft SB u de mogelijkheid een nieuwe bestelling te plaatsen met de juiste prijs of uw bestelling te annuleren.  SB behoudt zich echter het recht voor om elke bestelling vóór verzending te annuleren als we constateren dat de prijs onjuist is. In een dergelijk geval zullen wij u per email op de hoogte stellen. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. 

 

Externe organisaties onderhouden een deel van de diensten die via de site worden bemiddeld. In situaties waarin SB optreedt als agent voor dergelijke diensten, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten die voortvloeien uit hun activiteiten. 

SB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de site of het niet kunnen gebruiken van de site. SB kan geen probleemloze, ononderbroken en veilige toegang tot de site garanderen. 

 

Kennisgeving van auteursrechtelijke toestemming

Het auteursrecht op de documenten op deze site (inclusief maar niet beperkt tot, de handelsmerken van SB, logo's, afbeeldingen, tekst, foto's, ontwerpen, pictogrammen, afbeeldingen, gegevens en software) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan SB en zijn gelieerde ondernemingen. Onder de SB handelsmerken zijn SUSAN BIJL. Dit materiaal mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. U mag kopieën van dit materiaal downloaden, afdrukken en opslaan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat deze verklaring inzake auteursrechtelijke toestemming in alle dergelijke kopieën is opgenomen. Er mogen geen kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van het materiaal, en u mag het materiaal niet publiceren, dupliceren of anderzins distributeren naar anderen zonder voorafgaande toestemming van SB. U mag het materiaal op geen enkele manier wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Behalve zoals vermeld in deze juridische kennisgeving, worden er geen rechten of licenties op het materiaal, of een deel daarvan, verleend of geïmpliceerd. 

 

Voor persvragen kunst u terecht op onze contactpagina's op SUSANBIJL.COM

 

Handelsmerken

Onze handelsmerken omvatten (onder andere) de naam en het logo van SUSAN BIJL. Deze handelsmerken kunnen in meer dan één land worden gebruikt of geregistreerd. Uw gebruik van deze website geeft u geen rechten om onze handelsmerken te gebruiken. 

 

Privacybeleid

Alle persoonlijke informatie die op de site wordt opgeslagen, wordt met veel zorg behandeld. De informatie die we opslaan zal niet worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan het garanderen van de best mogelijke service. Het wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over speciale aanbiedingen en andere marketingmogelijkheden met betrekking tot de verschillende SB-divisies. Uw persoonlijke gegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt als dit nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken. Bij het registreren op de site heeft u de mogelijkheid om geen informatie van SB te ontvangen. Als u uw SB-account wilt beëindigen, kunt u dit wijzigen in uw accountinstellingen of een email sturen naar support@susanbijl.nl . Vermeld in het emailbericht uw naam en emaildres en een korte omschrijving van de zaak. 

 

Alle klanten die met een kaart betalen, zijn onderworpen aan validatiecontroles. SB behoudt zich het recht voor om elke bestelling uit te stellen als fraude wordt vermoed. Om veiligheidsredenen slaan we geen betalingsinformatie op in onze database. 

 

Beveiliging / veiligheid

SB gebruikt Secure Socket Layers (SSL), de industriestandaard voor het overdragen van informatie om uw bestellingen te verwerken. SB webshop maakt gebruik van de Thawte SSL-certificaten, die de communicatie beveiligen door alle gegevens van en naar de site te versleutelen. Bij het plaatsen van een bestelling kunt u direct de geldigheid van de beveiliging controleren door bij het afrekenen op het Thawte-pictogram te klikken. Om veiligheidsredenen slaan we geen betalingsinformatie op in onze database.

 

Kleuren

We kunnen niet garanderen dat de kleuren op de website natuurgetrouw zijn. Dit is mede afhankelijk van de kleurinstellingen van uw computer en monitor.

 

Overtreding van de regels

SB behoudt zich het recht voor om alle wettelijke (en billijke) oplossingen te zoeken voor schendingen van deze algemene voorwaarden, inclusief het recht om de toegang tot de site te blokkeren.

 

Overmacht

In geval van overmacht worden de verplichtingen van SB opgeschort. De overeenkonst tussen u en SB kan in dergelijke gevallen geheel of gedeeltelijk door uzelf of door SB worden beëndigd. Van overmacht is sprake in geval van oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, overheidsmaatregelen, staking, lock-out, blokkering, uitval van elektriciteit, telefoon of internetdienst, natuurrampen of soortgelijke gebeurtenissen. 

Onder dergelijke omstandigheden zal SB proberen om alle problemen op tijd op te lossen. 

 

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden voldoen aan de Nederlandse wetgeving en de Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elk geschil onder deze overeenkomst. De wetten van uw land kunnen verschillen van die in Nederland en er kunnen aanvullende wettelijke vereisten zijn om deze website te gebruiken. U moet voldoen aan alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van onze website. 

 

Korting & aanbiedingen

Kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen of aanbiedingen.