Privacybeleid

Privacy statement SUSAN BIJL

Wij zijn Susan Bijl Studio B.V. (hierna: "wij", “we” "ons" of "Susan Bijl") en wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We zijn statutair gevestigd en kantoorhoudend te (3063 BG) Rotterdam, Nederland, aan de Oostzeedijk 108, Unit 1.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens en privacy als gebruiker van onze website of klant van onze webshop op www.susanbijl.nl beschermen en respecteren.    

De persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons dan ook strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") en andere toepasselijke privacywetgeving. 

 

Welke gegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze website en/of het plaatsen van een bestelling in onze webshop, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 • naam;
 • verzendadres;
 • e-mailadres;
 • inloggegevens;
 • loggegevens zoals het IP-adres van jouw apparaat, marketing-id's en push-notificatie tokens van jouw apparaat, browsertype en datum en tijd van de opgevraagde gegevens wanneer je onze website bezoekt;
 • bestel- en betalingsgegevens.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken:

 • in het kader van de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit eventuele overeenkomsten die tussen jou en ons zijn gesloten;
 • voor het versturen van onze nieuwsbrief;
 • financiële en transactiegegevens (bijv. jouw betalingsgegevens, informatie over jouw aankopen, bestellingen en retourzendingen);
 • om je te voorzien van klantenservicemededelingen;
 • voor het uitvoeren van marktonderzoek;
 • voor advertentiedoeleinden en conversiemeting;
 • om onze diensten te verbeteren;
 • voor het behandelen van klachten en geschillen;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

 

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende rechtsgronden:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons en de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen jou en ons zijn gesloten en de verwerking van financiële en transactiegegevens;
 • je hebt toestemming verleend voor het verzenden van onze nieuwsbrief aan jou;
 • de verwerking is noodzakelijk in het kader van onze gerechtvaardigde belangen, bijv. direct marketing, afhandeling van klachten en geschillen, uitvoeren van marktonderzoek en het verbeteren van onze diensten; en
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Maken wij jouw gegevens bekend aan derden?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden die zich hebben verplicht tot naleving van de toepasselijke privacywetgeving en waarmee wij, indien de wet dit vereist, een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

Eveneens werken wij samen met marketing(onderzoeks)bureaus, softwareontwikkelaars en partijen die analytische diensten leveren en ons helpen bij het verbeteren van onze diensten. Tot slot stellen wij jouw persoonsgegevens ter beschikking indien wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een vonnis, bijvoorbeeld aan de belastingdienst.

Derde partijen waarmee wij samenwerken:

 • Google Analytics | Om marketingactiviteiten te monitoren.
 • Google Ads | Voor marketing, advertenties en conversiemeting.
 • Meta | Voor marketing, advertenties en conversiemeting.
 • Shopify | Voor onze webshop.
 • Elevate Digital | Voor het uitvoeren van marktonderzoek en marketing.
 • Klaviyo | Voor het uitvoeren van marktonderzoek, marketing en het versturen van mailings naar onze klanten die hiervoor toestemming geven.
 • It's Perfect | Om onze bestellingen te beheren en af te handelen.

 

Websites van derden

Afgezien van websites van derden die wij als verwerker inschakelen, is dit privacy beleid niet van toepassing op websites of apps van derden waarnaar wij op onze website een link plaatsen of anderszins verwijzen. Dit geldt eveneens voor links naar, en het delen op, sociale media zoals Facebook, Pinterest en Instagram. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevens of privacyreglementen van deze derde partijen en verwijzen naar de privacyverklaringen van deze derde partijen.

 

Cookies

Bij een bezoek aan onze webshop en/of onze website kunnen wij (en derde partijen waarmee wij samenwerken) gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën - zoals web beacons, pixels en SDK's, ongeacht of deze technologieën code of gegevens op je apparaat installeren of niet - (samen "Cookies") om je bijvoorbeeld te herkennen, de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en de effectiviteit van onze website en promoties te meten. Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken, verwijzen wij je naar ons Cookiebeleid.

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. 

 

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Wij doen al het mogelijke en hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik of ongeoorloofde toegang.

 

Jouw rechten

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens, alsmede het recht om de verwerking daarvan te beperken. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens. Je kunt daarvoor een e-mail met je naam en contactgegevens sturen naar support@susanbijl.nl. Geef in je verzoek zo veel mogelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. In het algemeen zullen wij binnen vier weken reageren op een verzoek tot inzage of correctie. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht de persoonsgegevens te bewaren of indien er andere zwaarwegende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Na de uitvoering van een verwijderingsverzoek sturen we je een bericht ter bevestiging. Als de persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet worden verwijderd, sturen we je een bericht waarin we uitleggen waarom niet (volledig) aan jouw verzoek kon worden voldaan. Als we niet kunnen vaststellen welke persoonsgegevens worden bedoeld met een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, kunnen wij je vragen om jouw verzoek nader te specificeren. We schorten de uitvoering van het verzoek dan op totdat je ons de verzochte nadere specificatie hebt verstrekt.

Als je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. We raden je daarom aan regelmatig op onze website te kijken voor de meest recente versie.

 

Vragen?

Bij vragen over onze privacyverklaring of de hierboven genoemde rechten, kun je altijd contact met ons opnemen. Dat kan door een e-mail te sturen naar: support@susanbijl.nl.

Versie: Augustus 2022